2013 yılı projelerimizden biri ollan  Astana Tarih Müzesi projesi 'de 2 ay gibi bir süre de tamamlanmıştır.